Verotus

Sivutuloverokortti on menneisyyden jäänne

Sivutuloverokortti

Sivutuloverokortti on Suomessa aikaisemmin käytössä ollut verokortti, joka oli tarkoitettu niille henkilöille, joilla oli pääasiallisen työsuhteen lisäksi muita tuloja, kuten sivutyö tai osa-aikatyö. Sivutuloverokortti ei ole ollut enää käytössä vuodesta 2019 lähtien. Sen sijaan on otettu käyttöön käytäntö, jossa käytetään vain yhtä verokorttia, jolla on yksi tuloraja koko vuodelle. Tämä verokortti tai sen kopio kelpaa […]

Sivutuloverokortti Read More »

Mitä ovat muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot?

Mitä ovat muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot?

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot tarkoittavat Suomen verotuksessa vähennyksiä, joita voi tehdä muista kuin palkkatuloista saaduista työtuloista. Jos olet seurannut meitä pidempään ja lukenut muita kirjoituksiamme, niin muistatkin varmaan, että työtuloja / ansiotuloja voi saada kahdella tavalla työkorvauksena tai palkkana. Ansiotulojen lisäksi, muiksi kuin palkkatuloiksi luetaan myös erilaiset apurahat, etuudet ja pääomatulot. Keskitytään tässä kirjoituksessa kuitenkin

Mitä ovat muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot? Read More »

Lue ja opi mikä on toimeksiantosuhde

Mikä on toimeksiantosuhde?

Toimeksiantosuhde on sopimussuhde, jossa yksi osapuoli (toimeksiantaja) antaa toiselle osapuolelle (toimeenpanijalle) tehtäväksi suorittaa tietty työ tai palvelu, etukäteen sovittua korvausta vastaan. Työn suorittaja ja toimeksiantaja tekevät sopivat suorituksen yksityiskohdista toimeksiantosopimuksen avulla. Toimeksiantosuhde vaatii molemmilta osapuolilta selkeää kommunikointia ja yhteistyötä, ja sen onnistuminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja ammattitaitoon. Minkälaista työtä toimeksiantosuhde voi sisältää? Toimeksiantosuhteessa tehtävä työ

Mikä on toimeksiantosuhde? Read More »

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle on yksinkertaista

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle

Suomen verojärjestelmä on tavallaan tehokas ja yksinkertainen, mutta tietyissä asioissa se on hieman vanhanaikainen ja jopa äärimmäisen monimutkainen. Yksi asia, joka on viime vuosien aikana aiheuttanut hieman epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia, on työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle. Tämä kirjoitus käy läpi olennaisimmat asiat, mitä tulee huomioida, jos palkkio työsuoritteesta maksetaan työkorvauksena. Palkkaa vai työkorvausta? Työ- ja toimeksiantosuhteen tosiasialliset

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle Read More »

Kumpi on fiksumpi: työkorvaus vai palkka?

Työkorvaus vai palkka

Työelämä on muuttunut viimeisen 10-vuoden aikana runsaasti ja yhä useampi henkilö joutuu sen kysymyksen eteen, onko kyseessä työkorvaus vai palkka? Aihe on julkisestikin sen verran kiinnostava, että myös verottaja on kirjoittanut sen pohjalta oman n. 20-sivuisen ohjeistuksensa. Tämän artikkelin tavoitteena on se, että saat riittävän informaation aiheesta ilman, että joudut käyttämään tuntikausia raskaan lakitekstin tulkitsemiseen.

Työkorvaus vai palkka Read More »