Nyt duty sisältää myös yritys- ja yhdistysprofiilit.

Duty uudistui!

Keräsimme syksyn aikana runsaasti käyttäjäpalautetta, jonka pohjalta teimme sovellukseen isoja muutoksia:

✅ Saimme palautetta, että asiakkaille on luontevampaa selata tekijöiden tekemiä mainoksia ja valita niiden pohjalta sopivin vaihtoehto vs. ostajan tekemän avoimen työilmoituksen julkaisu.

➡️ Nyt myös tekijät voivat luoda mainoksia omasta osaamisestaan ja ostajat pääsevät hankkimaan palvelun ilman avointa ilmoitusta.

✅ Urheiluseurat olivat meihin yhteydessä, koska ne halusivat kerätä seuralleen rahoitusta Dutyn avulla erilaisten talkootöiden avulla.

➡️ Nyt palveluun on mahdollista rekisteröityä myös yrityksenä, yhdistyksenä tai urheiluseurana.

✅ Työkorvausverokortti oli suurimmalle osalle tuntematon käsite ja se lisäsi turhaa hämmennystä palveluun rekisteröidyttäessä.

➡️ Nyt tieto suoritetuista töistä kulkeutuu suoraan tekijän verotietoihin OmaVeroon, Dutyn tekemän tuloveroilmoituksen kautta ja ilman, että työkorvausverokorttia tarvitsee erikseen toimittaa.

Putkessa on edelleen paljon ideoita sovelluksen jatkokehitystä ajatellen, mutta nyt on aika kerätä lisää käytännön palautetta eli käykää lataamassa / päivittämässä sovelluksen uusi versio ja kertokaa mitä tykkäätte.