Mietitkö mitä tarkoittaa bruttopalkka? Lue tästä

Mitä tarkoittaa bruttopalkka?

Kun olet aloittamassa työuraasi, on lähestulkoon varmaa, että ennemmin tai myöhemmin tulet kysymään itseltäsi seuraavat kysymykset “mitä tarkoittaa bruttopalkka?” ja “mitä tarkoittaa nettopalkka?”.

Termit nimittäin toistuu työ- ja toimeksiantosopimuksissa, palkkakuiteissa sekä talouskeskusteluissa, mutta mitä bruttopalkka oikeastaan tarkoittaa ja miksi sen ymmärtäminen on niin tärkeää?

Tämä artikkeli kertoo sinulle netto- ja bruttopalkan eron.

Bruttopalkka ja mitä se tarkoittaa

Bruttopalkka tarkoittaa työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen verojen ja muiden lakisääteisten vähennysten tekemistä. Se sisältää peruspalkan lisäksi mahdolliset lisät, kuten ylityökorvaukset, bonukset, lomarahat ja muut erilliset korvaukset, mutta ei ota huomioon veroja tai muita pidätyksiä, kuten eläkevakuutusmaksuja tai työttömyysvakuutusmaksuja. Käytännössä bruttopalkka on siis summa, joka ilmoitetaan työsopimuksessa tai palkkakuitissa ennen mitään vähennyksiä. Nettopalkka sen sijaan tarkoittaa rahasummaa, jonka työntekijä saa käteen verojen ja muiden pidätysten jälkeen.

Bruttopalkasta tehtävät vähennykset

Verot:

  • Ennakonpidätys: Työnantaja pidättää työntekijän palkasta ennakonpidätyksen, joka on henkilökohtainen tulovero. Ennakonpidätysprosentti määräytyy verokortin mukaan, joka puolestaan perustuu arvioon vuosituloista ja henkilökohtaisista vähennyksistä.
  • Kunnallisvero: Maksetaan työntekijän kotikunnalle. Kunnallisveroprosentti vaihtelee kunnittain.
  • Kirkollisvero: Maksetaan, jos kuuluu evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnittain.
  • YLE-vero

Sosiaalivakuutusmaksut:

  • Työeläkemaksu (TyEL): Vähennys, joka kattaa työntekijän eläketurvan. TyEL-maksun suuruus riippuu työntekijän iästä, ja se jaetaan työnantajan ja työntekijän kesken. Työntekijän osuus vähennetään suoraan palkasta.
  • Työttömyysvakuutusmaksu: Työntekijän ja työnantajan maksama maksu, joka turvaa työntekijän taloudellisesti työttömyyden aikana. Työntekijän osuus vähennetään palkasta.
  • Sairausvakuutusmaksu: Koostuu sairausvakuutuksen päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta. Maksut kattavat osan julkisen terveydenhuollon kustannuksista ja turvaavat tulot sairausloman aikana.

Muut vähennykset:

  • Ammattiliiton jäsenmaksu: Jos työntekijä on ammattiliiton jäsen, jäsenmaksu voidaan vähentää suoraan palkasta. Jäsenmaksun suuruus riippuu liitosta.
  • Työterveyshuollon maksu: Joissakin tapauksissa työntekijät saattavat maksaa osan työterveyshuollon kustannuksista, vaikka yleensä nämä kulut katetaan työnantajan toimesta.

Mitä tarkoittaa nettopalkka?


Nettopalkka tarkoittaa sitä rahasummaa, jonka työntekijä saa käteen bruttopalkasta tehtyjen vähennysten, kuten verojen, sosiaalivakuutusmaksujen (esimerkiksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut), ja muiden mahdollisten lakisääteisten tai sopimusperusteisten pidätysten jälkeen. Toisin sanoen nettopalkka on se summa, joka jää jäljelle, kun kaikki pakolliset vähennykset on vähennetty bruttopalkasta, ja se on rahasumma, jonka työntekijä todellisuudessa saa tililleen tai käteisenä.

Jos bruttopalkkasi on 3000 euroa kuukaudessa, sinulle jää siitä kaikkien verojen ja muiden vähennyksien jälkeen n. 2200-2400 euroa käteen. Lopullinen summa riippuu hyvin paljon siitä missä kunnassa asut, koska vuonna 2024 korkein kunnallisveroaste on 10,8 % (Halsua) ja matalin puolestaan 4,4 % (Kauniainen).

Koska Suomessa on kova progressiivinen verotus, niin mitä enemmän tienaat, sitä vähemmän sinulle jää palkasta käteen. Jos bruttopalkkasi on 6000 euroa kuukaudessa, sinulle jää siitä käteen n. 3300-3700 euroa (asuinkunnasta riippuen).

Lataa Duty ja hanki itsellesi lisää nettotuloja!