Mietitkö mitä tarkoittaa nettopalkka? Lue tästä

Mitä tarkoittaa nettopalkka?

Tiedätkö mitä tarkoittaa nettopalkka? Kun puhutaan palkasta, useimmat meistä ajattelevat ensimmäisenä summaa, jonka näemme työsopimuksessa tai palkkaneuvotteluissa. Tämä luku (joka on tunnettu bruttopalkkana) on kuitenkin vain osa kokonaiskuvaa.

Todellisuudessa se, mitä meillä on käytettävissämme jokapäiväiseen elämään ja säästöihin, määräytyy nettopalkan perusteella. Mutta mitä nettopalkka tarkalleen ottaen tarkoittaa, ja miksi sen ymmärtäminen on niin tärkeää?

Tässä artikkelissa syvennymme nettopalkan käsitteeseen, selitämme, miten se lasketaan, ja tutkimme, miksi jokaisen työntekijän on tärkeää ymmärtää oman nettopalkkansa merkitys. Opit myös, miten Suomen verolainsäädäntö vaikuttaa nettopalkkaasi ja saat vinkkejä, miten voit optimoida taloudellista hyvinvointiasi ymmärtämällä paremmin nettopalkkaasi.

 1. Mikä on nettopalkka?
 2. Kuinka nettopalkka lasketaan?
 3. Nettopalkan merkitys työntekijälle
 4. Nettopalkka ja verotus Suomessa

Mikä on nettopalkka?

Nettopalkka on se summa, jonka työntekijä saa käyttöönsä sen jälkeen, kun kaikki lakisääteiset vähennykset ja mahdolliset muut pidätykset on otettu huomioon bruttopalkasta. Toisin sanoen, se on raha, joka todellisuudessa siirtyy työntekijän pankkitilille palkkapäivänä. Brutto- ja nettopalkan ero on merkittävä: bruttopalkka on työntekijän kokonaispalkka ennen mitään vähennyksiä, kun taas nettopalkka on käteen jäävä osa tästä summasta.

Nettopalkan laskemiseksi on ymmärrettävä, mitä kaikkia vähennyksiä bruttopalkasta tehdään. Suomessa näitä vähennyksiä ovat tyypillisesti:

 • Tulovero, joka määräytyy progressiivisen verotaulukon mukaan
 • Työeläkemaksu, joka kattaa tulevan eläkkeen
 • Työttömyysvakuutusmaksu, joka turvaa tulon menetyksen työttömyyden aikana
 • Mahdolliset muut vähennykset, kuten ammattiliiton jäsenmaksut tai työterveyshuollon maksut

Näiden vähennysten yhteissumma vähennetään bruttopalkasta, ja lopputulos on työntekijän nettopalkka. Tämän prosessin ymmärtäminen auttaa työntekijöitä hahmottamaan paremmin omaa taloudellista tilannettaan ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan tarkemmin.

Kuinka nettopalkka lasketaan?

Nettopalkan laskeminen voi tuntua monimutkaiselta, mutta perusperiaate on suoraviivainen. Se alkaa bruttopalkasta, josta vähennetään kaikki pakolliset maksut ja vähennykset.

Tarkastellaanpa laskentaprosessia yksinkertaistetusti:

 1. Aloita bruttopalkasta: Tämä on sopimuksessa sovittu palkkasi ennen mitään vähennyksiä.
 2. Vähennä tulovero: Veroprosenttisi määräytyy tulotasosi ja mahdollisen verokorttisi mukaan. Suomessa verotus on progressiivista, mikä tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa tulojen noustessa.
 3. Vähennä sosiaaliturvamaksut: Tähän kuuluvat esimerkiksi työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.
 4. Ota huomioon muut vähennykset: Näitä voivat olla esimerkiksi ammattiliiton jäsenmaksut tai työterveyshuollon maksut.

Lasketaan esimerkki:

Oletetaan, että bruttopalkkasi on 3000 euroa kuukaudessa. Veroprosenttisi on 30%, työeläkemaksu 6,35%, työttömyysvakuutusmaksu 1,5% ja ammattiliiton jäsenmaksu 1%.

 • Tulovero: 3000 € * 25% = 750 €
 • Työeläkemaksu: 3000 € * 6,35% = 190,50 €
 • Työttömyysvakuutusmaksu: 3000 € * 1,5% = 45 €
 • Nettopalkka = Bruttopalkka – Kokonaisvähennys = 3000 € – 985,50 € = 2014,50 €

Tässä esimerkissä nettopalkkasi olisi 2014,50 euroa. Tämä on summa, jonka saat tilillesi ja jolla voit suunnitella kuukausittaisia menoja.

Nettopalkan merkitys työntekijälle

Nettopalkan ymmärtäminen on keskeistä jokaiselle työntekijälle, sillä se on se summa, joka heillä on todella käytettävissään elämän eri tarpeisiin. Se on raha, jolla maksetaan vuokra, ruokaostokset, harrastukset, säästöt ja muut menot. Tämän vuoksi nettopalkka onkin paljon merkityksellisempi luku arkipäivän talouden suunnittelussa kuin bruttopalkka.

Ymmärtämällä nettopalkkansa suuruuden työntekijä voi tehdä tietoisempia päätöksiä raha-asioissaan. Se auttaa asettamaan realistisia tavoitteita säästöille, investoinneille ja menojen hallinnalle. Lisäksi, kun työntekijä ymmärtää, miten eri tekijät, kuten veroprosentti tai muut vähennykset, vaikuttavat nettopalkkaan, hän voi tehdä perusteltuja päätöksiä esimerkiksi työtarjouksia arvioidessaan tai miettiessään ammattiliiton jäsenyyden hyötyjä.

Nettopalkan tunteminen on myös tärkeää taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Se auttaa yksilöitä seuraamaan omaa taloudellista kehitystään, asettamaan taloudellisia tavoitteita ja tunnistamaan mahdolliset ongelma-alueet taloudenhoidossaan. Kun työntekijät ovat tietoisia nettopalkastaan ja sen muodostumisesta, he voivat paremmin hallita talouttaan ja tehdä valistuneita päätöksiä, jotka edistävät heidän taloudellista vakauttaan ja kasvuaan.

Nettopalkka ja verotus Suomessa

Suomessa nettopalkkaan vaikuttavat merkittävästi erilaiset verot, ja ne ovatkin kaikista keskeisin tekijä bruttopalkan ja nettopalkan eron ymmärtämisessä.

 

Suomen verotusjärjestelmä on progressiivinen, joka tarkoittaa sitä, että veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Tämä järjestelmä on suunniteltu takaamaan verotuksen oikeudenmukaisuus, jossa suuremmat tulot johtavat suurempaan veroprosenttiin.

 

Veroluokat Suomessa

Suomessa tuloverotus koostuu valtionverosta, kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutusmaksusta. Nämä verot yhdessä määrittävät, kuinka suuri osa bruttopalkasta muunnetaan nettopalkaksi.

Valtionvero:

 • Valtion tuloveroasteikko on progressiivinen, ja se määräytyy vuositulon mukaan. Alhaisimmat tulotason veroprosentit ovat melko matalia, mutta ne nousevat tulojen kasvaessa.

Kunnallisvero:

 • Kunnallisvero on kiinteä prosenttiosuus, joka vaihtelee kunnittain. Kunnallisveroprosentti on yleensä 4–10% välillä.

Kirkollisvero:

 • Jos kuulut kirkkoon, maksat myös kirkollisveroa, joka on noin 1–2% riippuen seurakunnasta.

Sairausvakuutusmaksu:

 • Sairausvakuutusmaksu koostuu sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta, ja ne ovat yhteensä yleensä alle 2% bruttopalkasta.

Näiden verojen ja maksujen yhteenlaskettu vaikutus vähentää bruttopalkasta sen summan, jonka työntekijä saa nettopalkkana. On tärkeää ymmärtää, että jokainen yksittäinen tekijä vaikuttaa nettopalkan suuruuteen, ja verotus on yksi merkittävimmistä tekijöistä.

Tarkemmat verotukseen liittyvät tiedot löydät veronmaksajien keskusliiton tekemästä listauksesta