Oman osaamisen tuotteistaminen auttaa hankkimaan lisätuloja tehokkaasti.

Oman osaamisen tuotteistaminen: 6 vinkkiä

Oman osaamisen tuotteistaminen on taito, joka voi avata lukuisia mahdollisuuksia niin uralla etenemisessä kuin yrittäjyydessäkin. Kun kykenemme tunnistamaan oman ainutlaatuisen osaamisemme ja muuntamaan sen konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, voimme luoda arvoa sekä itsellemme että muille. Tässä artikkelissa jaamme kanssasi kuusi käytännön vinkkiä oman osaamisen tuotteistamiseen, jotta voit hyödyntää tätä tärkeää taitoa omassa elämässäsi ja työssäsi.

  1. Mitä oman osaamisen tuotteistaminen tarkoittaa
  2. Oman osaamisen tuotteistaminen selkeäksi palvelupaketiksi
  3. 6 vinkkiä, joilla pääset alkuun
  4. Yhteenveto

Mitä oman osaamisen tuotteistaminen tarkoittaa?

Oman osaamisen tuotteistamisella tarkoitetaan sitä, että henkilökohtaiset kyvyt, tietämys ja osaaminen saadaan muutettua konkreettiseksi, muille ihmisille tai yrityksille arvoa luoviksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota ja myydä. Tämä voi sisältää mm. digitaalisia tai fyysisiä tuotteita, kuten verkkokursseja tai kirjoja, sekä palveluita, kuten konsultointia tai valmennusta. Tärkeintä on ymmärtää, miten oma osaaminen voi ratkaista muiden ongelmia tai täyttää tarpeita.

Tuotteiden ja palveluiden lisäksi, oman osaamisen tuotteistaminen voi liittyä myös henkilökohtaisen brändin rakentamiseen. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos haluat ottaa paikkasi jonkin tietyn alan kansallisesti tunnistettuna asiantuntijana tai vaikuttajana.

Oli tavoitteesi sitten tuotteen tai henkilökohtaisen brändin parissa, tärkeintä on luoda yhteys oman osaamisen ja markkinoiden tarpeiden välille. Kun selkeä yhteys on löytynyt, niin seuraavassa vaiheessa luodaan houkutteleva tarjous, joka tuo arvoa sekä asiakkaille että tuotteistajalle itselleen.

Käydään seuraavassa kappaleessa läpi käytännön esimerkki, kuinka prosessi voisi edetä.

Oman osaamisen tuotteistaminen selkeäksi palvelukokonaisuudeksi

Kuten ehkä edellisessä kappaleessa huomasitkin, oman osaamisen tuotteistaminen on prosessi, jossa pyritään ensimmäisenä tunnistamaan oma, ainutlaatuinen osaaminen.

Kuvitellaan esimerkiksi henkilö, jolla on vahva kokemus ja taito valokuvaamisessa. Hän on harrastanut valokuvausta vuosia ja hänellä on laaja portfolio upeista kuvista eri aiheista. Henkilö haluaa muuntaa tämän osaamisen ja intohimon konkreettiseksi tuotteeksi, jota hän voi tarjota ja myydä.

Vaihe 1

Ensimmäiseksi, hän alkaa tarkemmin määritellä omaa osaamistaan ja erottuvia vahvuuksiaan valokuvauksen alalla. Tämän myötä, hän huomaa olevansa erityisen hyvä luomaan tunnelmaa kuvissaan ja hallitsemaan valaistusta eri tilanteissa.

Vaihe 2:

Seuraavaksi vuorossa on kattava markkinatutkimus, jossa selvitetään, että minkälaiset yritykset, yhteisöt ja yksilöt etsivät apua omiin tunnistettuihin vahvuuksiin liittyen ja miten apua etsitään. Perinpohjainen Googlen ja sosiaalisen median tutkiminen paljastaa, että monilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä on tarve laadukkaille ja tunnelmallisille kuvauksille brändäystarkoituksiin, tapahtumiin tai muistoksi erityisistä hetkistä. Tarjonta on kuitenkin keskittynyt vain tiettyihin kaupunkeihin ja monella alueella, jossa palvelua etsitään, sitä ei ole olemassa.

Vaihe 3:

Tutkimuksen ja tutkimuslöydöksien jälkeen, henkilö päättää luoda verkkosivuston, joka tarjoaa valokuvauksen palveluja yrityksille ja yksityishenkilöille alueella, jolla palvelua ei vielä ole. Hän keskittyy nimeomaan alueeseen, jossa kyseistä palvelua ei vielä nykyisellään ole.

Vaihe 4:

Palvelu paketoidaan niin, että se viestii selkeästi – juuri tietylle alueelle sekä aiheelle kohdistetusti. Sen markkinoissa käytetään mm. olemassa olevaa portfoliota sekä asiakaskokemuksia, joiden avulla potentiaaliset asiakkaat vakuutetaan valitsemaan juuri hänet.

Vaihe 5:

Lopulta hän rakentaa luottamusta ja verkostoituu aktiivisesti asiakkaiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Hänen palvelunsa kasvaa maineen kautta, jonka myötä hän voi laajentaa tarjontaansa esimerkiksi tarjoamalla lisäpalveluita, kuten kuvankäsittelyä tai konsultointia.

Yllä oleva on todella yksinkertaistettu esimerkki ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Toki, jos menestys olisi helppoa, niin kaikkihan sitä silloin tekisivät.

Muut vinkit, joilla kehität omaa osaamistasi

Oman osaamisen tuotteistamisen lisäksi, on olennaisen tärkeää, että panostat myös seuraaviin tilanteisiin:

Kun panostat myös näihin asioihin, niin menestymisen mahdollisuutesi kasvavat entisestään.

Oman osaamisen tuotteistaminen: 6 vinkkiä, joilla pääset alkuun

  1. Tunnista vahvuutesi ja erottuvuutesi

Tee perusteellinen arviointi omista taidoistasi, kokemuksestasi ja intohimoistasi. Määrittele selkeästi, missä olet erityisen pätevä ja mikä tekee sinusta ainutlaatuisen. Parhaaseen lopputulokseen pääset, kun kirjoitat asiat konkreettisesti ylös ja työstät niitä useiden päivien ajan. Hyvää lopputulosta ei saada aikaan yhdessä päivässä.

  1. Kohdista kysyntään

Tutki markkinoita ja tunnista ne alueet, joilla tarve omalle osaamisellesi on suurin. Kohdista tarjontasi vastaamaan vain näitä tarpeita, sillä turha rönsyily vie fokuksen liian helposti. Jos kysyntää ei ole, vaihda aluetta tai tarjoamaasi palvelua.

  1. Luo houkutteleva tarjous

Muotoile osaamisesi houkuttelevaksi paketiksi tai palveluksi, joka tarjoaa selkeää arvoa asiakkaillesi. Painota erityisesti sitä, miten tuotteesi tai palvelusi ratkaisee asiakkaiden ongelmia ja täyttää heidän tarpeitaan.

  1. Panosta markkinointiin ja viestintään

Käytä erilaisia markkinointikanavia ja viestinnän keinoja tuotteistasi tiedottamiseen. Hyviä ja edullisia kanavia ovat mm. verkkosivut sekä sosiaalinen media. Luo niiden avulla houkutteleva brändi ja viesti selkeästi sekä vaikuttavasti siitä, miten tuotteesi tai palvelusi hyödyttävät potentiaalisia asiakkaitasi.

  1. Rakenna luottamusta ja verkostoidu

Luo vahvoja suhteita asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Rakenna luottamusta tarjoamalla arvoa ja ratkaisuja, ole avoin ja rehellinen kommunikaatiossasi ja hyödynnä verkostojasi tuotteesi tai palvelusi markkinoimisessa.

  1. Kehitä jatkuvasti

Ole valmis kehittämään ja päivittämään omaa osaamistasi jatkuvasti. Pysy ajan tasalla alan trendeistä ja kehityksestä, hanki tarvittaessa uutta tietoa ja taitoja ja pyri jatkuvasti parantamaan tarjoamaasi arvoa. Seuraa myös analytiikka toimintasi vaikuttavuudesta, jos joku toimii hyvin, keskity siihen. Jos jokin toimii huonosti, käytä aika muihin toimenpiteisiin.

Yhteenveto

Oman osaamisen tuotteistamisessa, kaikkein tärkeintä on ymmärtää, miten oma osaaminen voi ratkaista muiden ongelmia tai täyttää tarpeita. Sen jälkeen rakennetaan tuote, palvelu tai brändi, joka herättää mielenkiintoa, on houkutteleva ja tuo arvoa asiakkaille.

Olipa kyse sitten digitaalisesta tuotteesta, fyysisestä tuotteesta, tai palvelusta –  tuotteistamisen prosessi vaatii sekä syvällistä itsetuntemusta että kykyä nähdä, miten oma osaaminen voi muuntaa asiakkaiden elämää.

Muista pysyä avoimena uusille ideoille, kehittää jatkuvasti omaa osaamistasi ja rakentaa luottamusta asiakkaiden kanssa.

Lataa Duty, tuotteista osaamisesi ja hanki lisätuloja joustavasti!