Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja evästeseloste

Duty on suomalaisen Devolution Oy:n kehittämä alustapalvelusovellus, joka kohtauttaa työtä etsivät ja työtä tarjoavat yksityishenkilöt sekä kotitaloudet. Palveluidemme tuottamiseksi sekä asiakkaidemme palvelemiseksi, keräämme tarpeellista tietoa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöistä.

Keräämme ja käsittelemme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Tietosuoja on meille tärkeä, ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä aina voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, että mitä tietoja keräämme, miten niitä käytetään ja suojataan sekä avaamme sinun mahdollisuuksistasi vaikuttaa itseäsi koskevien tietojen käyttöön.

Pyydämme, että tutustut huolellisesti tähän tietosuojaselosteeseen. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai kirjeitse.

Mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka ne keräämme?

Dutyn markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit sisältävät tietoja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään esim. yhteydenottojen myötä, asiakassuhdetta perustettaessa tai yhteistyökumppanuutta solmittaessa. Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käytöksestä ja käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Googlen GA4-työkalulla (Google Analyticsillä). Lisäksi keräämme tietoa asiakkaidemme käyttäytymisestä Duty-palvelussa.

Kerättyjen tietojen avulla voimme kehittää sekä verkkosivustoamme että sovellustamme ja kykenemme tarjoamaan verkkosivukävijöille sekä sovelluksemme käyttäjille laadukasta sisältöä sekä oikein kohdennettua markkinointia.

Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Sovelluksessa tiedot ovat tallennettuja niin pitkään kuin sovellusta käytetään, sillä ne ovat edellytyksenä sovelluksen toimintaan. Kun haluat lopettaa sovelluksen käytön, voit itsenäisesti poistaa tilisi ja pyytää meitä samalla poistamaan sinusta kerätyt tiedot. Ohjeet tilisi poistoon löydät täältä: https://dutyapp.fi/ukk/

Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Tietoja, joita keräämme ovat:

Perustiedot, kuten

 • Yhteyshenkilön koko nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Henkilötunnus
 • Sijaintitieto (vapaaehtoinen)
Taloustiedot, kuten
 
 • Maksut ja palkat (palkanmaksut lähetetään edelleen tulorekisteriin)
Keskustelutiedot, kuten
 
 • Appin sisäiset keskustelut

Valokuvat, kuten

 • Vapaaehtoisesti lisätyt kuvat (profiilit, ilmoitetut Dutyt)

Sovelluksen toiminta, kuten

 • Analytiikkatiedot
 • Kaatumislogi

Palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja ovat

 • IP-osoitetiedot/muu tunniste
 • Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
 • Evästeiden kautta kerätyt tiedot
 • Sosiaalisten medioiden kautta saadut tiedot

Duty-sovelluksen täysimääräinen käyttö vaatii sitä käyttäviltä henkilöiltä myös vahvan tunnistautumisen. Tämä tehdään sekä palvelua käyttävien henkilöiden turvallisuuden että palvelun läpinäkyvyyden mahdollistamiseksi.

Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Duty-sovelluksen käytön kautta syntyvä asiakassuhde. Sovellusta käyttäessään sitä käyttävä henkilö hyväksyy palvelun yleiset käyttöehdot.

Perusteena voi olla myös muu yhteistyösuhde, esimerkiksi yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen liittyvä oikeutettu etu asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Tietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavien käyttötarkoitusten mukaisesti.

Asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito

Käsittelemme tietoja asiakkuuksien hallinnan yhteydessä. Asiakkuuksien hallintaan kerättäviä tietoja ovat mm. palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot, verotukseen liittyvät tiedot, kirjanpitoon liittyvät tiedot, ennakonpidätyksiin liittyvät tiedot tai muussa yhteydenpidossa tarvittavat tiedot.

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen

Saatamme tarvita henkilötietojasi palveluiden tuottamisen yhteydessä. Esimerkiksi osa käyttämistämme palveluista saattavat vaatia henkilökohtaista kirjautumista palveluun. Käytämme tietoja ja evästeitä myös palveluidemme kehittämiseen.

Viestintä ja markkinointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin, kuten mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Rekisteröidylle voidaan kohdentaa myös suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Käytämme myös evästeitä markkinoinnin oikeanlaisessa kohdentamisessa. Näiden tietojen avulla voimme esimerkiksi näyttää omissa kanavissamme sisältöjä, jotka perustuvat aikaisempiin kiinnostuksen kohteisiisi.

Toimittaja- ja yhteistyökumppanit

Toimittaja- ja yhteistyökumppaneiden osalta tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimittaja- ja päämiessuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, yhteistyöhön ja yhteistyön koordinointiin, viestintään, laskujen maksamiseen ja muiden velvoitteiden noudattamiseen sekä toimittajien arviointiin ja palautteen antamiseen.

Kuka henkilötietojasi käsittelee?

Henkilötietojasi käsittelevät Dutyn ja Devolution Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät sovelluksen ylläpitoon, hallinnointiin, kehittämiseen, markkinointiin, myyntiin ja asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- sekä muita tietotekniikka- ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi tai luovuttaa niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Säilytämme tietoja pääosin sähköisesti palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy vain tarkoin määritellyillä henkilöillä.

Keräämämme ja käsittelemämme tiedot suojataan huolellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille. Säilytämme tietodokumentteja hyvin lukitussa, valvotussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?

Emme myy henkilötietojasi, ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (MailChimp, Google, Microsoft ja HubSpot), jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi, käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaanamme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi, saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asianmukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa, rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Rekisterinpitäjä:
Devolution Oy (Y-2384945-3)
Rautatienkatu 21 b
33100 Tampere

Yhteystiedot:
tietosuojavastaava Mikko Kurkela
Puhelin: +358 44 2800 489
Sähköposti: info@dutyapp.fi

Tietosuojaselosteen muutokset

Duty voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa, ilmoittamalla siitä verkkosivuilla, sovelluksessa tai muulla soveltuvalla tavalla. Rekisteröidyn on suotavaa tarkistaa tämä tietosuojaseloste tietyin väliajoin. Jos rekisteröity vastustaa mitä tahansa tämän tietosuojaselosteen muutosta, rekisteröidyn on lopetettava palvelun käyttö välittömästi.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 1.6.2023

Evästekäytäntö

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimeen. Eväste ei ole ohjelma, eikä se sisällä haittaohjelmia tai viruksia.

Kuinka sivusto käyttää evästeitä

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnalle. Saamme evästeiden kautta tietoa myös siitä, miksi vierailet sivustollamme. Näiden tietojen avulla optimoimme sivustoa vastaamaan tarpeitasi ja mielenkiinnon kohteitasi entistäkin paremmin. Evästeet muistavat asioita, kuten ostoskoriin lisätyt tuotteet, sivuston aiemmat käyttökerrat sekä sen, oletko kirjautunut sivustolle ja mitä kieltä ja valuuttaa käytät sivustolla. Evästeiden avulla näet muilla sivustoilla sinulle kohdistettuja mainoksiamme. Käytämme evästeitä palvelumme osana, sillä niiden avulla näet sivustollamme sinua kiinnostavaa sisältöä.

Evästeitä tallentavat palvelut ja evästeiden käyttötarkoitukset on kerrottu eri evästeluokkien alla:

Kuinka pitkäksi aikaa evästeet tallennetaan?

Laitteisiin ja selaimiin tallennettujen evästeiden voimassaoloaika vaihtelee. Evästeen voimassaoloaika lasketaan edellisestä kerrasta, kun vierailit sivustolla. Kun evästeen voimassaoloaika päättyy, se poistetaan automaattisesti. Kaikkien evästeidemme voimassaoloajat on kerrottu evästeperiaatteessamme.

Evästeiden estäminen tai poistaminen

Voit milloin vain estää kaikki evästeet ja/tai kolmannen osapuolen evästeet vaihtamalla tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi selainasetuksia. Näiden asetusten sijainti riippuu käyttämästäsi selaimesta. Muistathan kuitenkin, että jos estät kaikki evästeet ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, et voi käyttää sivuston kaikkia toimintoja ja palveluita (sillä niiden toiminta perustuu evästeisiin).

Kuinka evästeet poistetaan?

Aiemmin hyväksymäsi evästeet on helppo poistaa. Poistamistapa riippuu käyttämästäsi selaimesta (Chrome, Firefox, Safari jne.) ja laitteesta (älypuhelin, tabletti, PC, Mac).
Evästeet poistetaan yleensä asetusvalikon turvallisuus- ja yksityisyysasetuksissa, mutta tämä on selainkohtaista.

Antamasi suostumuksen muuttaminen

Voit muuttaa antamaasi suostumusta joko poistamalla evästeet selaimestasi tai vaihtamalla aiemman valintasi alempaa.