Lue ja opi mikä on toimeksiantosuhde

Mikä on toimeksiantosuhde?

Toimeksiantosuhde on sopimussuhde, jossa yksi osapuoli (toimeksiantaja) antaa toiselle osapuolelle (toimeenpanijalle) tehtäväksi suorittaa tietty työ tai palvelu, etukäteen sovittua korvausta vastaan. Työn suorittaja ja toimeksiantaja tekevät sopivat suorituksen yksityiskohdista toimeksiantosopimuksen avulla.

Toimeksiantosuhde vaatii molemmilta osapuolilta selkeää kommunikointia ja yhteistyötä, ja sen onnistuminen perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja ammattitaitoon.

Minkälaista työtä toimeksiantosuhde voi sisältää?

Toimeksiantosuhteessa tehtävä työ voi olla hyvin monenlaista, riippuen toimeksiantajan tarpeista ja toimeenpanijan erikoisosaamisesta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat:

 1. Konsultointi: Esimerkiksi liikkeenjohdon, IT:n, markkinoinnin tai lakiasioihin liittyvä konsultointi. Konsultti tarjoaa asiantuntemustaan tiettyyn projektiin tai ongelmaan.
 2. Projektityö: Erityisprojektit, kuten ohjelmistokehitys, rakennushankkeet tai tutkimusprojektit. Työ on usein projektikohtaista ja rajattu tiettyyn aikaan.
 3. Luova työ: Graafinen suunnittelu, copywriting, valokuvaus tai muut luovat alat, joissa toimeksianto voi liittyä esimerkiksi mainoskampanjaan tai brändin kehittämiseen.
 4. Tekninen asiantuntijatyö: Insinöörit, IT-asiantuntijat tai muut teknisen alan ammattilaiset, jotka voivat tarjota erikoisosaamistaan esimerkiksi laitteiston asennuksessa tai ohjelmistojen kehittämisessä.
 5. Kotisiivous, ruoanlaitto, pihatyöt tai mikä tahansa yksinkertainen asia, jossa lapsiperhe tai eläkeläinen saattaa tarvita apua.

Toimeksiantosuhde voi muodostua niin yksityisten ihmisen, kuin myös yksityisen ihmisen ja yrityksenkin välille. Jos toimeksiantosuhteessa toimitaan ilman y-tunnusta (mikä on täysin sallittua), niin tällöin tulee vain huolehtia, että työkorvausverokortti on ajan tasalla. Sen pääsee tarvittaessa päivittämään samasta paikasta kuin normaalinkin palkkatulojen verokortin.

Miten toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta?

Toimeksiantosuhde eroaa työsuhteesta siinä, että toimeenpanija toimii itsenäisesti eikä ole toimeksiantajan työntekijä, vaan pikemminkin yhteistyökumppani tai alihankkija. Työsuhteessa työntekijä on työnantajan alaisuudessa ja ohjauksessa, kun taas toimeksiantosuhteessa työn suorittaja toimii itsenäisemmin.

Toimeksiantosuhteessa tulisikin pitää huoli, että seuraavat asiat ovat kunnossa:

 1. Sopimusasiakirjat
  1. Selkeä ja kattava toimeksiantosopimus on erittäin tärkeä. Sopimuksessa tulisi määritellä työn laajuus, aikataulu, korvaus ja muut oleelliset ehdot.
 2. Kommunikointi:
  1. Avoin ja säännöllinen kommunikointi toimeksiantajan ja toimeenpanijan välillä on tärkeää, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät odotukset ja projektin tilan.
 3. Vastuu ja oikeudet
  1. Selvitetään, kuka kantaa vastuun työn lopputuloksesta
 4. Korvaus ja maksuehdot
  1. Sopimuksen tulisi sisältää tiedot palkkioista, laskutuskäytännöistä ja maksuehdoista.
 5. Vakuutukset ja luvat
  1. Varmistetaan, että toimeenpanijalla on tarvittavat vakuutukset ja luvat työn suorittamiseen.
 6. Verotus ja työlainsäädäntö
  1. On tärkeää varmistaa, että toimeksiantosuhde ei muodostu työsuhteeksi verotuksen tai työlainsäädännön näkökulmasta

Lue myös

Olemme kirjoittaneet aiheen ympäriltä myös useita muita artikkeleita. Toivottavasti niistä on sinulle lisäapua!

Duty on alustapalvelu, joka yhdistää lisätulojen- tai avun tarpeessa olevat toisiaan lähellä asuvat ihmiset toisiinsa. Sen kautta voi ilmoittaa avuntarpeesta avoimesti tai pyytää sitä haluamaltaan tekijältä. Alustan toiminta perustuu toimeksiantopimukseen työn ja tilaajan välillä – Duty vain yhdistää heidät toisiinsa!