Täältä löydät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Jos sivulta ei löydy vastausta etsimääsi kysymykseen, voit olla myös yhteydessä info@dutyapp.fi ja asiakaspalvelumme palaa sinulle vielä saman päivän aikana.

Milloin työkorvaus maksetaan tililleni?

Työkorvaus maksetaan tilillesi heti, kun tekemäsi työ valmistuu ja se on hyväksytty sekä sinun että ostajan toimesta.

Voinko nostaa työkorvausta milloin tahansa?

Voit nostaa Duty-tililtäsi rahaa milloin tahansa.

Minulla on y-tunnus, voinko käyttää palvelua?

Y-tunnuksen omaavat käyttäjät voivat käyttää Dutyä, mutta heidän täytyy ilmoittaa y-tunnuksensa palveluun. Y-tunnuksen ilmoittaminen on aina yrittäjän vastuulla.

Jos sinulla on y-tunnus niin silloin et voi käyttää Dutyä henkilöasiakkaana.

Jos sinulla on y-tunnus ja haluat käyttää Dutyä henkilöasiakkaana, sinun tulee pyytää y-tunnuksesi poistoa rekisteristä.

Paljonko työttömänä saa tienata tukien kanssa?

Jos nostat työttömyyskorvausta niin sinulla saa olla enintään 300€ bruttotulot kuukaudessa. Muussa tapauksessa se alkaa vaikuttaa saamiisi tukiin.

1.4.2024 jälkeen 300 € suojaraja poistuu ja tuon jälkeen et voi enää hankkia lisätuloja, jos nostat työttömyyskorvausta.

Voi olla, että sinun tulee myös toimittaa TE-keskukselle selvitys, että mistä saamissasi tuloissa on kyse.

Paljonko opiskelija saa tienata tukien kanssa?

Opiskelija voi tienata kuukaudessa n. 1040 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 3120 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. 

Jos tukea nostetaan vuoden jokaisena kuukautena, opintotuen vuosituloraja on n. 12480€.

Rajat kuitenkin päivittyvät vuosi vuodelta ja ajankohtaiset summat on hyvä tarkastaa esim. Kelan sivuilta.

Milloin pitää maksaa YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus täytyy maksaa siinä vaiheessa, kun työtulosi yrittäjänä tai itsensä työllistäjänä ylittää 750 euroa kuukaudessa tai 9010 € tilikauden (12kk) aikana.

Myös kevytyrittäjän täytyy vakuuttaa itsensä jos toiminta kestää vähintään neljä kuukautta ja työpanoksen arvo on 9010 € tilikauden (12kk) aikana.

Huomioi kuitenkin, että työtulo ei ole sama asia kuin palkka.

Kuinka Duty-tilin saa poistettua?

Avaa sovellus ja valitse päävalikosta ”profiili”

Klikkaa asetuksien symbolia (hammasratas), scrollaa alas ja valitse ”Poista tili”. 

Tarvitsenko verokortin Dutyjen suorittamiseen?

Jos sinulla ei ole y-tunnusta niin kyllä, koska kaikki työ suoritetaan Suomessa verokortin avulla.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse toimittaa verokorttiasi meille. Me teemme ilmoitukset sinulle maksetuista työkorvauksista suoraan tuloverorekisteriin ja sinä voit hallinnoida omia tulorajojasi OmaVeron kautta.

Jos sinulla on aktiivinen y-tunnus niin Dutyn kautta suorittamasi työt maksetaan suoraan yrityksesi tilille.

Paljonko voin tienata ilman verojen maksua?

Työkorvauksesta täytyy maksaa ALV, kun tilikauden (12kk) aikaiset myynnit ylittävät 15 000€. Tässä vaiheessa kannattaakin harkita joko toiminimen tai osakeyhtiön perustamista.

Ansiotulot verotetaan puolestaan progressiivisesti ja mikäli tienaat alle 19 900 € / vuosi (2023), sinun ei tarvitse maksaa lähes ollenkaan ansiotuloveroa.

Mitä tarkoittaa työkorvaus?

Työkorvaus on palkkiomuotoinen korvaus, joka maksetaan henkilölle suoritetusta työstä tai palvelusta. Se voi olla rahallinen korvaus, joka perustuu työn tekemiseen käytettyyn aikaan tai työn suorittamiseen liittyviin suoritustasoihin. Työkorvaus voi myös olla sopimuksen mukainen kiinteä summa, joka maksetaan tehdystä työstä riippumatta työhön käytetystä ajasta.

Työkorvauksella on usein ero palkkaan, joka viittaa työsuhteeseen perustuvaan säännölliseen tai tuntipalkkaiseen palkkaan. Työkorvauksella tarkoitetaan yleisemmin tilapäistä tai projektityyppistä työtä, jossa ei välttämättä ole työsuhdetta työn tilaajan kanssa.

Työkorvaukseen voi sisältyä erilaisia tekijöitä, kuten työhön käytetty aika, työn vaativuus, työn laatu, käytetyt materiaalit ja työvälineet sekä muut sovitut tekijät. Työkorvaus määritellään yleensä etukäteen sopimuksessa tai työtilausta tehtäessä.

ALV-velvollisuus?

ALV-velvollisuus viittaa arvonlisäverovelvollisuuteen. Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka lisätään tavaroiden ja palveluiden hintaan. ALV-velvollisuus tarkoittaa sitä, että tietyillä henkilöillä tai yrityksillä on velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvollisiksi ja kerätä arvonlisävero myyntituotoistaan valtiolle.

ALV-velvollisuus syntyy yleensä, kun yrityksen tai yksittäisen henkilön liikevaihto ylittää tietyn raja-arvon, joka vaihtelee maittain. Kun henkilö tai yritys on ALV-velvollinen, heidän on ilmoitettava ja maksettava arvonlisävero säännöllisesti verottajalle.

ALV-velvolliset tahot lisäävät arvonlisäveron myyntihintoihinsa, ja kun he ostavat tavaroita tai palveluita, he voivat vähentää näistä ostoksistaan maksetun arvonlisäveron. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että he maksavat arvonlisäveron vain loppuasiakkaalta kerätyistä myyntituotoistaan.

Suomessa ALV-velvollisuuden raja ylittyy jos yritys tai yksityishenkilö myy tavaroita tai palveluita yli 15 000€ tilikaudessa (12kk). Tällöin henkilön / yrityksen tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. ALV-rekisteriin voi hakeutua myös vapaaehtoisesti, vaikka liikevaihto olisi alle 15 000€ tilikaudessa.

YEL-Velvollisuus?

YEL-velvollisuus tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuutta Suomessa. YEL on lyhenne sanoista ”Yrittäjän eläkevakuutuslaki”. Se koskee itsensä työllistäviä yrittäjiä, jotka harjoittavat yritystoimintaa Suomessa ja täyttävät tietyt edellytykset.

YEL-velvollisuus tarkoittaa sitä, että yrittäjän on otettava itselleen lakisääteinen eläkevakuutus ja maksettava siitä säännöllisesti vakuutusmaksuja. YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon eläkeiässä ja takaa eläkkeen saamisen yrittäjän työpanoksen perusteella.

YEL-velvollisuus koskee yleensä yrittäjiä, joiden työtulo ylittää tietyn vuosittaisen rajan (vuonna 2023 rajan alaraja on 8 575,45 euroa). Yrittäjän on arvioitava ja ilmoitettava oma työtulonsa, jonka perusteella määräytyvät YEL-vakuutusmaksut ja tuleva eläketurva. Työtulo voi olla esimerkiksi yrittäjän yritystoiminnasta saama palkka tai arvio hänen työpanoksensa arvosta.

YEL-velvollisuus on tärkeä vastuu yrittäjille, koska se varmistaa eläketurvan yrittäjän omistamassa yrityksessä työskentelyä varten. Yrittäjän on syytä tutustua tarkemmin YEL-järjestelmään ja varmistaa, että velvollisuus täytetään asianmukaisesti ja maksut maksetaan ajallaan.

Tulonhankkimisvähennys

Tulonhankkimisvähennys on verotuksellinen käsite, joka viittaa menoihin tai kuluihin, jotka liittyvät tulonhankintaan tai ansiotulon hankkimiseen. Se mahdollistaa näiden menojen vähentämisen verotuksessa, mikä puolestaan vähentää verotettavan tulon määrää.

Tulonhankkimisvähennys on tyypillisesti käytössä henkilöverotuksessa, ja se voi kattaa erilaisia menoja, joita henkilö joutuu tekemään ansaitakseen tulojaan. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi työmatkakulut, ammatillinen koulutus, työvälineiden hankinta, ammattilehdet, puhelinkulut liittyen työasioihin ja muut vastaavat menot.

Tulonhankkimisvähennyksen määrä ja ehdot voivat vaihdella eri maissa ja verotusjärjestelmissä. Yleensä vähennykset tehdään verotettavan tulon perusteella, jolloin ne vähentävät henkilön verotettavaa tuloa ja siten alentavat veron määrää.

On tärkeää huomata, että tulonhankkimisvähennykset ovat yleensä hyväksyttäviä vain, jos ne liittyvät suoraan tulonhankintaan tai ansiotulojen hankkimiseen. Veroviranomaiset voivat asettaa rajoituksia ja ehtoja, joiden perusteella vähennykset hyväksytään. On suositeltavaa tarkistaa paikalliset verolait ja konsultoida veroneuvojaa tai veroviranomaista saadakseen tarkempaa tietoa ja ohjeistusta tulonhankkimisvähennyksiin liittyen omassa verotuksessa.

Tulorekisteri-ilmoitus

Duty tekee tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti henkilöasiakkaiden puolesta. Yrittäjät vastaavat tarvittavien ilmoituksien hoitamisesta itsenäisesti.

Tulorekisteri-ilmoitus on ilmoitusvelvollisuus, joka koskee palkka- ja ansiotulojen raportointia Suomessa. Tulorekisteri on valtakunnallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää tietoja maksetuista palkoista, etuuksista ja muista tulonlajista. Tulorekisteriin tallennetaan tiedot kaikista Suomessa tehdystä palkanmaksusta ja tulonhankkimistoiminnasta.

Tulorekisteri-ilmoitus on velvollisuus, joka koskee työnantajia, eläkelaitoksia, työttömyyskassoja, palkanmaksajia ja muita tietojen toimittajia. Ilmoitus tulee tehdä jokaisesta maksutapahtumasta, kuten palkanmaksusta, luontoiseduista, palkkioista, eläkkeistä ja muista vastaavista maksuista.

Ilmoituksen tarkoituksena on kerätä yhtenäistä tietoa palkka- ja ansio­tuloista, jotta verotus ja sosiaaliturva voivat toimia tehokkaasti. Tulorekisteri-ilmoitusten avulla verottaja, Kela, työeläkelaitokset ja muut viranomaiset saavat ajantasaista tietoa tuloista ja voivat perustaa etuuksien ja maksujen laskennan reaaliaikaisiin tietoihin.

Tulorekisteri-ilmoitus tehdään sähköisesti, ja sen tiedot tulee toimittaa tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot sekä työnantajasta että työntekijästä, kuten henkilötunnus, palkkatiedot, maksettujen etuuksien tiedot ja muut tarvittavat tiedot.

On tärkeää noudattaa tulorekisteri-ilmoitusvelvollisuutta ja toimittaa tarvittavat tiedot ajallaan. Virheellisten tai puutteellisten tietojen ilmoittaminen voi aiheuttaa seuraamuksia. Lisätietoja tulorekisteri-ilmoituksista ja niiden tekemisestä voi saada verottajalta tai tulorekisterin virallisilta verkkosivuilta.

Kuitit ja niiden säilytys

Kuittien säilytys on tärkeää verotusta varten, sillä ne voivat toimia todisteina tehtyjen kulujen ja vähennysten oikeellisuudesta. Verottaja voi pyytää kuittien esittämistä tarkastuksen yhteydessä varmistaakseen, että ilmoitetut kulut ovat aitoja ja niillä on verotuksessa hyväksyttävä peruste.

Yleisesti ottaen suositellaan säilyttämään kaikki kuittitodisteet vähintään kuuden vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että verottajalla on oikeus tarkastaa verotusta viiden vuoden ajalta, ja pidempää säilytysaikaa suositellaan varmuuden vuoksi.

Kuittien säilytyksessä on hyvä noudattaa joitakin käytännön vinkkejä:

  1. Järjestä kuittitodisteet ja dokumentit selkeästi. Voit käyttää esimerkiksi kansioita, kansioita tai erillisiä kansioita järjestääksesi kuittitietoja. Voit myös harkita sähköistä säilytystä skannaamalla kuitit ja tallentamalla ne digitaalisessa muodossa.
  2. Tarkista, että kuitit ovat selkeitä ja niissä on kaikki tarvittavat tiedot. Kuitissa tulisi olla päivämäärä, myyjän tiedot (yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus), ostetut tuotteet tai palvelut sekä maksun summa. Varmista, että kuitit ovat luotettavista lähteistä.
  3. Säilytä myös muut kuin paperiset kuitit. Esimerkiksi sähköiset maksutositteet, pankkikorttitapahtumien tiedot ja sähköiset laskut ovat hyödyllisiä dokumentteja, joita voi tarvita verotusta varten.
  4. Huolehdi säilytysolosuhteista. Pitäminen kuitti puhtaana ja ehjänä on tärkeää. Vältä altistamasta niitä kosteudelle, kuumuudelle tai auringonvalolle, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa.

Kuten aina verotukseen liittyvissä asioissa, on suositeltavaa tarkistaa paikalliset verolait ja tarvittaessa konsultoida veroneuvojaa tai veroviranomaista saadakseen tarkempaa tietoa ja ohjeistusta kuittien säilyttämiseen liittyen omassa verotuksessa.

Duty-yhteisö

Koostuu lähialueesi ihmisistä, jotka haluavat auttaa muita menestymään arjessa.

Lataa sovellus, luo profiili ja lähde mukaan jo tänään!

Active Users
0 K+
Total Download
0 K+
Fitness Videos
0 +
Diet Menus
0 +