Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle on yksinkertaista

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle

Suomen verojärjestelmä on tavallaan tehokas ja yksinkertainen, mutta tietyissä asioissa se on hieman vanhanaikainen ja jopa äärimmäisen monimutkainen. Yksi asia, joka on viime vuosien aikana aiheuttanut hieman epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia, on työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle.

Tämä kirjoitus käy läpi olennaisimmat asiat, mitä tulee huomioida, jos palkkio työsuoritteesta maksetaan työkorvauksena.

 1. Palkkaa vai työkorvausta? Työ- ja toimeksiantosuhteen tosiasialliset tunnusmerkit
 2. Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle, kun tämä on ennakkoperintärekisterissä
 3. Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle, kun tämä ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Palkkaa vai työkorvausta? Työ- ja toimeksiantosuhteen tosiasialliset tunnusmerkit

Suomen lainsäädännön mukaan yksityishenkilö voi tienata rahaa kahdella tavalla: työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa. Kun kyseessä on työsuhde, korvaus maksetaan palkkana ja toimeksiantosuhteessa se maksetaan puolestaan työkorvauksena. Työkorvausta varten, yksityishenkilön tulee hakea palkkatulojen verokortin lisäksi myös työkorvausverokortti.

Suurin osa suomalaista tienaa elantonsa edelleen palkkana (työsuhde), mutta keikkatyön sekä freelance-yrittäjyyden jatkuvasti kasvava suosio on tuonut työkorvauksen (toimeksiantosuhde) yhä useammin mukaan keskusteluihin. Käydään seuraavaksi läpi molempien tunnusmerkit.

Palkka

Palkka on rahallinen korvaus, jonka työntekijä saa työnantajaltaan säännöllisesti tehdystä työstä. Se maksetaan tyypillisesti työsopimuksen perusteella, joka määrittelee työntekijän roolin, työtunnit ja muut työsuhteen ehdot. Palkan maksaminen liittyy työsuhteeseen, jossa työntekijällä on tietyt oikeudet ja työnantajalla velvollisuudet, kuten työturvallisuudesta huolehtiminen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen. Palkka voi koostua kiinteästä kuukausipalkasta, tuntipalkasta tai muista sopimuksen mukaisista palkan osista, ja se kattaa työntekijän työpanoksen määritellyllä ajanjaksolla. Palkaksi katsotaan myös kaikki kokouspalkkiot, luentopalkkiot, hallintoelimien jäsenyyksistä saadut palkkiot sekä muut luottamustoimista saadut korvaukset.

 • Työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen
 • Työnantaja määrää mitä työtä työntekijä tekee
 • Työsuhteessa työsopimus, työaikalaki ja työehtosopimukset vaikuttavat
 • Työsuhteessa työnantaja määrää missä, milloin ja miten työ tehdään
 • Työntekijä sitoutuu tekemään työtä palkkaa vastaan

Työkorvaus

Työkorvaus on maksu, jonka henkilö saa suorittamastaan työstä tai tarjoamastaan palvelusta, mutta se ei ole sama asia kuin palkka. Tämä ero johtuu siitä, että työkorvauksen saaja ei ole työsuhteessa maksajan kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että maksaja on palkannut henkilön tekemään tietyn tehtävän tai toimittamaan palvelun ilman, että välille syntyy tyypillisen työsuhteen mukaisia velvoitteita, kuten työsopimuksen mukaista sitoutumista tai työnantajan vastuuta työntekijän sosiaaliturvamaksuista. Työkorvaus on siis kertaluonteinen tai projektikohtainen maksu tehdystä työstä.

 • Toimeksisaaja ja toimeksiantaja solmivat toimeksiantosopimuksen
 • Toimeksisaaja työskentelee itsenäisesti, ilman toimeksiantajan johtamista
 • Toimeksisaaja päättää miten, missä ja milloin työ tehdään
 • Kyseisen tehtävän lisäksi, toimeksisaaja ei ole toimeksiantajan määräysvallassa
 • Osapuolet sopivat kokonaiskorvauksesta, jolla toimeksisaaja kattaa työsuorituksesta aiheutuneet kustannukset
 • Toimeksisaaja vastaa työn lopputuloksesta

Jos käsite ei ole sinne tuttu, niin käy lukemassa aiemmin kirjoittamamme artikkelit: mikä on työkorvaus?

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle, kun tämä on ennakkoperintärekisterissä

Jos yksityishenkilö on ennakkoperintärekisterissä, se tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä on aktiivinen y-tunnus, joko toiminimen tai yrityksen kautta.

Tässä tilanteessa työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle on yleensä varsin yksinkertaista:

 1. Sinun ei tarvitse tehdä tulorekisteri-ilmoitusta
  1. Työkorvausta ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palveluntarjoaja on ennakkoperintärekisterissä.
 • Maksu suoraan palveluntarjoajalle
  • Maksat sovitun summan suoraan palveluntarjoajalle hänen laskunsa mukaan
 • Vastuu verotuksesta on palveluntarjoajalla
  • Koska palveluntarjoaja on ennakkoperintärekisterissä, hän itse huolehtii tarvittavista veroista ja ilmoituksista verottajalle.

Työkorvauksen maksaminen yksityishenkilölle, kun tämä ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Kun maksat työkorvausta yksityishenkilölle, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, toimintaohjeet ovat seuraavat:

 1. Tulorekisteri-ilmoitus
  1. Sinun on ilmoitettava maksettu työkorvaus tulorekisteriin. Tämä ilmoitus tulee tehdä viiden päivän sisällä maksun suorittamisesta. Kaikki maksetut summat, riippumatta niiden suuruudesta, tulee ilmoittaa.
 • Ilmoituksen sisältö
  • Ilmoituksessa on mainittava maksupäivä, palkanmaksukausi, maksajan ja saajan tiedot, sekä työkorvauksen määrä. Jos olet pidättänyt ennakonpidätyksen, sekin tulee ilmoittaa.
 • Ennakonpidätys
  • Tarkista, onko sinun tarpeen pidättää ennakonpidätystä maksetusta korvauksesta. Tämä riippuu maksettavan summan suuruudesta ja muista olosuhteista.

Mikäli hyödynnät työkorvauksen maksamisessa Dutyä, sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin laskun maksamisesta. Duty hoitaa pakolliset ilmoitukset sekä ennakonpidätykset puolestasi.

Lisätietoja palkkaan ja työkorvaukseen liittyen pääsee lukemaan myös verottajan aihetta käsittelevästä artikkelista.