Mitä ovat muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot?

Mitä ovat muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot?

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot tarkoittavat Suomen verotuksessa vähennyksiä, joita voi tehdä muista kuin palkkatuloista saaduista työtuloista. Jos olet seurannut meitä pidempään ja lukenut muita kirjoituksiamme, niin muistatkin varmaan, että työtuloja / ansiotuloja voi saada kahdella tavalla työkorvauksena tai palkkana.

Ansiotulojen lisäksi, muiksi kuin palkkatuloiksi luetaan myös erilaiset apurahat, etuudet ja pääomatulot. Keskitytään tässä kirjoituksessa kuitenkin puhtaasti lisätulojen ansaintaan ansiotuloina ja kirjoitetaan etuuksista, apurahoista ja pääomatuloista myöhemmin omana kirjoituksenaan.

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot vähennetään siis tuloista, joita on hankittu esimerkiksi Freelancer- tai kevytyrittäjyystoiminnasta, blogin, verkkosivujen tai vaikuttajayhteistyön kautta sekä muista sivutuloista.

 1. Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot freelancer- tai kevytyrittäjyystoiminnasta
 2. Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot muista sivutuloista
 3. Lista kuluista, joita on mahdollista vähentää

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot kevytyrittäjänä tai freelancerina

Jos saat tuloja kevytyrittäjänä tai freelancerina, voit vähentää näistä tuloista ne kulut, jotka ovat syntyneet työn tekemiseen liittyen. Nämä vähennykset pienentävät verotettavaa tuloa, mutta niiden tulee olla tarpeellisia ja perusteltuja toiminnan kannalta.

Onkin tärkeää pitää huoli siitä, että kaikki vähennykset dokumentoidaan huolellisesti. Erityisesti kuitit ja muut todisteet kulujen syntymisestä tulee säilyttää, sillä verottaja voi pyytää niitä todisteeksi vähennysten perusteluksi.

Huomioithan myös, että nämä ovat vähennyksiä, joita teet yksityishenkilönä (ilman y-tunnusta), kun sinulle maksetut korvaukset ovat työkorvauksia. Mikäli käytät laskutuspalveluita, niissä on yleensä mahdollista ottaa korvaus myös palkkana.

Kirjoituksen viimeisestä kappaleesta pääset vielä tarkastamaan listan, niistä mahdollisista vähennyksistä, joita sinulla on mahdollista hyödyntää.

Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot blogin tai vaikuttajamarkkinoinnin avulla


Jos hankit lisätuloja verkkosivujen kautta tai vaikuttajamarkkinoinnin avulla, sinulla on mahdollista tehdä useita vähennyksiä, jotka liittyvät näiden toimintojen tulonhankintaan. Nämä vähennykset ovat tärkeitä, sillä ne pienentävät verotettavaa tuloa.

Vähennykset tulee kuitenkin perustella ja ne tulee liittyä suoraan tulonhankintaan. Tässä on joitakin yleisiä kuluja, jotka ovat yleensä vähennyskelpoisia ilman suurempia selvitystarpeita:

Mainonta ja Markkinointi

 • Kustannukset, jotka liittyvät verkkosivujesi tai vaikuttajaprofiiliesi markkinointiin, kuten mainoskampanjat sosiaalisessa mediassa, Google AdWords, mainosbannerit tai muut markkinointialustat.

Verkkosivujen Ylläpito ja Hosting

 • Kustannukset, jotka liittyvät verkkosivustosi ylläpitoon, kuten hosting-maksut, verkkotunnuksen rekisteröinti ja mahdolliset alustan kuukausi- tai vuosimaksut.

Sisällöntuotanto

 • Kustannukset, jotka syntyvät sisällön tuottamisesta, kuten valokuvaus, videoiden editointi, graafinen suunnittelu, kirjoittaminen, ohjelmistot ja sovellukset sisällön tuottamiseen.

Tekninen Laitteisto ja Ohjelmistot

 • Tietokoneet, kamerat, mikrofonit, valaistus, äänilaitteet ja muut tekniset laitteet sekä ohjelmistot, joita tarvitset sisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen.

Viestintäkulut:

 • Puhelin- ja internetyhteyksien kulut.

Muut kulut, jotka on mahdollista vähentää muista kuin palkkatuloista

Toimistokulut:

Vuokra, sähkö, lämmitys ja muut toimistotilan ylläpitokulut, jos käytät erillistä toimistotilaa. Tässä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon vuosittain muuttuva työhuonevähennys ja sen merkitys kokonaisuuteen.

Välineet ja tarvikkeet:

Yleisesti kaikki työhön tarvittavat välineet, kuten tietokoneet, ohjelmistot, kamerat, porakoneet, lumilapiot sekä muut työvälineet ja -tarvikkeet joiden avulla hankit lisätuloja palkkatöiden ohella. Tämä on yksi parhaista mahdollisuuksista vähennyksiin, kun käyttää hieman pelisilmää toiminnassa. Huomioi kuitenkin, että et voi vähentää enempää kuin olet hankkinut tuloja.

Matkakulut:

Työhön liittyvät matkakulut, kuten matkaliput, majoituskulut, päivärahat ja kilometrikorvaukset. Vuonna 2024 vähennykset toimivat seuraavalla tavalla:

 • Jos käytät omaa autoasi, vähennys on 0,28 euroa/kilometri
 • Jos käytät polkupyörää, vähennys on 100 euroa vuodessa.
 • Jos käytät moottoripyörää, vähennys on 0,20 euroa/kilometri
 • Jos käytät mopoa, vähennys on 0,11 euroa/kilometri

Viestintäkulut:

Puhelin- ja internetyhteyksien kulut. Huomioi jälleen, että lisätuloja täytyy olla järkevä sekä perusteltu määrä, että näiden vähennys on mahdollista.

Koulutus ja ammattikirjallisuus:

Kustannukset, jotka liittyvät ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen ylläpitämiseen, kuten verkkokurssit, työpajat, konferenssit ja alan kirjallisuus.

Vakuutukset:

Työhön liittyvät vakuutukset, kuten toiminnanvastuu- tai omaisuusvakuutukset.

Lisäksi, on hyvä huomioida, että vähennykset voivat vaihdella tilanteesta riippuen ja verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa vähennysoikeuteen. Siksi on suositeltavaa konsultoida kirjanpitäjää tai veroneuvojaa erityistilanteissa.

Muut yksityishenkilön verotukseen liittyvät kirjoitukset